Oppgraderer havneveien

Oslo Havn har startet arbeidet med å oppgradere og legge ny asfalt på deler av havnevegen.


Vedlikeholdsarbeidet vil pågå etter vanlig arbeidstid og pågå på natten slik at havnetrafikken går som normalt. Oppgraderingen skal være ferdig i slutten av september.
Arbeidet omfatter skifte av kantstein, kummer og sluk samt fresing og asfaltering. Vaktmesterkompaniet er entrepenør.