Sjekklisten skal sikre at mannskapet kan vurdere fartøyets faktiske stabilitet etter lasting, på alle stadier av seilasen og stadfeste at skipet oppfyller gjeldende stabilitetskrav. Kampanjen skal også bidra til å øke kunnskapen blant mannskap og rederier om hvor viktig det er med gode stabilitetsberegninger.

Gjennom de tre kampanjemånedene er det ventet at havnestatane som er medlemmer av Paris MoU og Tokyo MoU utfører rundt 10.000 inspeksjoner.

Du kan lese mer og finne sjekklisten her.