Søker direktør for politikk og analyse

For å lede arbeidet med å sikre gode rammevilkår og konkurransekraft for norsk skipsfart søker Rederiforbundet direktør for å lede avdeling for politikk og analyse. Man søker en offensiv og erfaren leder med svært god innsikt i politikk og samfunnsliv. Stillingen er sentral i ledergruppen.

Den som tilsettes vil jobbe med utfordrende oppgaver i en offensiv og ambisiøs næring sammen med aktører både fra næringsliv og politikk, nasjonalt og internasjonalt, og forbundet regner det som avgjørende at vedkommende har et helhetlig strategisk blikk, solid samfunnsforståelse, erfaring med politisk arbeid og en analytisk tilnærming. Utadrettet og relasjonsskapende arbeid i form av representasjon, nettverksbygging og foredragsvirksomhet, vil være en sentral del av stillingen. Det fremheves at stillingen gir store muligheter for å påvirke rammevilkårene for en næring som er i rask utvikling.

Norges Rederiforbund er en interesse- arbeidsgiver- og beredskapsorganisasjon med mer enn 130 medlemsrederier innen deepsea-, nærskipsfart og offshorerelaterte virksomheter. Forbundet har som formål å ivareta medlemmenes interesser i nærings- og arbeidsgiverspørsmål, og spiller en aktiv rolle nasjonalt og internasjonalt på vegne av fellesskapet i næringen.