Havila Kystruten vil på børs

Havila Kystruten henter egenkapital for å finansiere oppstart og drift av de fire nye miljøvennlige kystruteskipene.

Havila Kystruten starter i dag privat plassering av 450-500 million kroner i ny egenkapital til selskapet.  Pengene skal sikre selskapet tilstrekkelig likviditet til forberedelser og leveranse og sette i drift de fire kystruteskipene etter hvert som de leveres fra Tersan verftet i Tyrkia.

Kapitalinnhentingen er tilrettelagt av Fearnleys Securities og SpareBank 1 Markets.  Av det totale beløpet på inntil 500 million kroner har fem investorer allerede forpliktet seg til å kjøpe aksjer for 232,5 million norsker kroner forutsatt at selskapet lykkes med kapitalutvidelsen og å innhente et tilsvarende beløp fra andre investorer.

Sævik-familien vil fortsatt eie mer enn halvparten av Havila Kystruten gjennom Havila Holding.

Detaljer om kapitalinnhentingen framgår av materiale utarbeidet for formålet.  Det er tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.havilavoyages.no samt hjemmesidene til tilretteleggerne.

Havila Kystruten har søkt notering på Oslo Børs.  Dersom alle tillatelser blir gitt og kapitalinnhentingen faller på plass som forutsatt, forventes det at selskapets aksjer noteres innen utløpet av juli måned.

Konstituert direktør Arne Johan Dale sier at kapitalinnhentingen er starten på en ny epoke i Havila Kystruten.
– Med forventninger om stadig oppmykning av reiserestriksjoner innenlands og mellom landene, samt levering av de første skipene, vil selskapet endelig kunne tilby passasjerer «verdens vakreste sjøreise», sier Dale.