Søker teknisk sjef

Grenland Havn IKS søker ny teknisk sjef. Den spennende stillingen ble ledig etter at tidligere teknisk sjef Torben Jepsen fikk stillingen som havnedirektør nå fra juni.

Teknisk sjef i Grenland Havn har det overordnede ansvaret for alle bygg, kaianlegg, eiendommer, installasjoner, fartøy, maskiner og kraner som Grenland Havn IKS eier eller har ansvaret for. Man representerer Grenland Havn IKS i ulike prosjekter, og har personalansvar for kranførere, driftsingeniør og havnebetjenter. Den som bekler stillingen må også være en pådriver for grønn havneutvikling og ta ansvar for miljøsertifisering.

Søknadsfristen er oppgitt til snarest.