Satser med Hyster

Brubakken AS i Norge og Brubakken AB i Sverige har inngått avtale med Hyster om å bli distributør for Hyster sitt produktsortiment innen trucker i Norge og Sverige fra og med 1. juni 2021.

– Vi er glade og stolte over at Hyster har valgt oss som sin partner fremover. Våre organisasjoner har samme fokus på å hjelpe våre kunder til en mer effektiv materialhåndtering og få en enklere hverdag. Brubakkens brede servicenettverk sammen med Hysters sterke produktsortiment, vil hjelpe
oss til økte volumer og markedsandeler i Norge og Sverige», sier Anders Henni, daglig leder for Brubakken AS.

Brubakken må dermed nok en gang avvikle samarbeidet med en direkte konkurrerende truckleverandører for å satse helhjertet
på en nykommer.
Gjennom det siste året har Brubakken avsluttet satsningen i anleggsbransjen og skilt ut liftvirksomheten i egne selskaper for å fokusere 100 prosen på kjernevirksomheten som er materialhåndtering og trucker. Brubakken har styrket salgskapasiteten gjennom 2020, og opplyser at det kommer til å styrke organisasjonen ytterligere i tiden fremover. Man påpeker at dette derfor er en perfekt timing for Brubakken å lansere Hyster som sitt hovedmerke fremover.

Quick Truckservice, som har hatt agenturet på Hyster i Norge de siste årene, skal selge Hyster sitt søstermerke Yale. Disse maskinene er praktisk talt helt like.