Havnemagasinet 03-21

I Havnemagasinet 03-21 retter vi særlig søkelys på Sortland Havn og den kommende satsingen på nytt havneområde på Kringelneset. Området er stort og havna er for seg et enormt potensial med etablering her.

Videre ser vi nærmere på cruisetrafikken, som har vært fraværende i månedsvis, men hvor næringen nå ser for seg at det igjen skal ta seg opp trafikk.
Vi har også en solid presentasjon av Short Sea Promotion Center Norway, og forteller hvor mange søknader Kystverket har fått om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner.

I juss-spalten kan våre lesere lære mer om skipsopplag og hvilket ansvar havnene har overfor tredjepersoner.

Ellers er bladet breddfullt av annet godt stoff fra havnesektoren.
Bladet er i postkassene 18. juni.