Webinar om digitale løsninger

Grieg Connect inviterer til webinar, hvor man retter søkelyset på digitale løsninger innenfor havnesikring og ISPS. Målgruppen er havner og terminaler.

– Vi har invitert Kystverket som kommer for å dele sine betraktninger om digitalisering fra sitt ståstedet som myndighet. Karmsund Havn vil fortelle om sine utviklingsløp der Grieg Connect har vært en av leverandørene. Til slutt vil en ny samarbeidspartner av Grieg Connect, Neowit, få anledning til å presentere sine moderne adgangskontrolløsninger, forteller daglig leder Vidar Fagerheim i Grieg Connect AS.

Webinaret holdes 3. juni klokken 09.30-10.50. Det er ubegrenset plass til deltakere og man kan registrere seg ved å klikke her