Nytt selskap ivaretar sikkerheten

Som vi skrev for kort tiden sa Securitas opp avtalen de hadde med Color Line. Kort tid etter var det klart at det var en gammel kjenning av rederiet som skal sørge for sikkerhetsleveranser de kommende årene.

For etter å ha tapt en avtale, som Avarn Security (som da het Nokas), hadde hatt i flere år med Color Line, til Securitas og deres datterselskap PSS Securitas for halvannet år siden, er nå Avarn tilbake i et nytt samarbeid med Color Line.

I følge fagbladet Aktuell Sikkerhet er det nå inngått en treårig avtale mellom partene og denne kan forlenges i ytterligere to år. Avarn Security skal blant annet sørge for vakthold og vektertjenester om bord på de fleste Color Line-skipene.
På grunn av pandemien så er leveranseavtalen noe redusert, men så snart skipene er i full drift igjen vil omfaget utvides i tråd med dette.  Det var pandemien og redusert arbeidsmegde av denne som fikk Securitas til å terminere avtalen.

– Så snart passasjertrafikken kommer i gang igjen, øker oppdragsmengden tilsvarende. Ved full drift får Avarn Security ansvaret for vakthold og vektertjenesten om bord på de fleste av Color Line skipene samt ISPS kontrollene ved terminalene deres i Oslo, Sandefjord, Larvik, Kristiansand og Strømstad. sier Leif Nilsen i Avarn Security.

– Vi setter pris på måten Avarn Security tok utfordringen da vi kom i en situasjon hvor vi raskt måtte få på plass en ny avtale. Avarn Security har god kompetanse og gode skussmål fra tidligere leveranser hos oss. Vi føler oss derfor trygge på at både passasjerene og mannskapene på våre skip fortsatt kommer til å oppleve at vakthold og vektertjenestene er godt ivaretatt når de fremover skal ut å reise med et av våre skip eller besøker våre terminaler, sier konserndirektør Thomas Gudbjerg i Color Line til Aktuell Sikkerhet.