Havila sine fire kystruteskip er fremdeles under bygging ved verftet Tersan i Tyrkia, som har blitt hardt rammet av koronapandemien. Slik det ser ut nå, vil de to første skipene bli klare til å seile i løpet av sommeren 2021 og de to siste i løpet av våren neste år. På bakgrunn av koronasituasjonen har Havila bedt om å slippe å skaffe erstatningsskip frem til alle fire skipene er klare.

– Siden de to første skipene til Havila vil ha tilnærmet lik kapasitet for reisende og gods som blir krevd til alle fire skipene til Havila i kontrakten har regjeringen avgjort at Havila ikke trenger å stille med erstatningsskip i Kystruteavtalen frem til våren 2022, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Havila trenger ikke stille erstatningsskip hvis disse vilkårene blir oppfylt:

 

  • om rederiet før 1. juli 2021 klarer å sannsynleggjøre at de to første skipene er klare for å seile i tredje kvartal 2021.
  • og deretter om rederiet innen utgangen av 2021 klarer å sannsynliggjøre at de to siste skipene blir seilingsklare innen 1. mai 2022.