Søknadsfrist denne uka

Denne uka går fristen ut for de som ønsker tilskudd til havneeffektivisering.

Det var tidligere i vår at Kystverket lyste ut nok en ny runde med tilskudd til effektive og miljøvennlige havner. Tilskuddet skal brukes til å øke effektiviteten i logistikkjeden gjennom tiltak i havn, slik som investering i havneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring.

I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 52,9 millioner kroner til denne ordningen. Fristen for å søke er 10. mai 2021, og prosjekten må være ferdig innen 30. november 2022.

Seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket ser frem til å gjøre seg nærmere kjent med prosjektene som dukker opp blant søknadene i år.
– Ja, det har vært spennende å følge med på prosjekten fra de to første åren med denne ordningen, og jeg forventer at det blir søkt om mange interessante prosjekter i år også. I tillegg kan de nye retningslinjene treffe andre søkere, og påvirke rangeringen av søknadene. Noen av de viktigste endringene er at vi skal rangere etter gevinst målt mot støttebeløp, at vi får større mulighet til å kvantifisere andre positive gevinster – og ikke minst at prosjekteierene nå får litt bedre tid til å gjennomføre investeringen, forteller Sandbakk.