Havnemagasinet 02-21

Nytt blad er nå på vei ut i postkassene. Denne gangen med et eget temabilag om Havnesikring.
Her ser vi blant annet på havnesikring under pandemien og nye forskrifter som lar vente på seg. Vi ser også nærmere på Karmsund Havn som har blitt ISPS-smart.

I hovedbladet oppsummerer vi 2020 sammen med Kystverket, vi ser nærmere på forslaget til ny nasjonal transportplan og vi skriver også om lastebilnæringens mann i Trøndelag som anbefaler en satsing på sjøtransport fremfor via en deling mellom sjø og bane.
Du kan også lese mer om havneanlegget på Mølen i Halden som er blitt oppgradert til mer tidsriktig kaianlegg.
I juss-spalten ser vi på havner og sjøtransportens rolle i vannforvaltningen.

Ikke abonnent på Havnemagasinet? Det gjør du lett noe med ved å trykke abonnementsfanen øverst her på nettsiden.