Sier opp avtale med Color Line

Halvannet år etter at Securitas overtok en stor leveranse til Color Line, avslutter sikkerhetsselskapet kontrakten. I følge fagbladet Aktuell Sikkerhet er begrunnelsen korona-relatert.

Foto: Color Line

– Reiselivsbransjen er som kjent spesielt rammet av koronapandemien, og sviktende passasjergrunnlag hos Color Line har medført at våre leveranser, spesielt ved ombordtjenesten og ISPS, har vært så godt som fraværende det siste året, opplyser Securitas.

– Kostnadene Securitas har hatt ved denne avtalen har ikke sunket i samme takt som inntektene, og over tid kan vi ikke stå inne for kontrakter vi ikke har inntjening på. Dersom Securitas skal være attraktive både som leverandør og arbeidsgiver, må vi sørge for god inntjening og sunn økonomi. Slik markedssituasjonen har endret seg siden inngåelse av kontrakten er ikke det mulig, og vi har derfor sett oss nødt til å si opp avtalen, sier regiondirektør Roger Nilsen.

Securitas vant Color Line-avtalen i en anbudskonkurranse i 2019. Leveransen startet 1. desember samme år.