Rekordmange søker maritim utdanning

Søkertallene til høyere utdanning er offentliggjort. Tallene viser at andelen studenter som ønsker en maritim karriere, er rekordhøy.

Søkertallene til de mest populære maritime studieretningene har økt med 35 prosent, sammenlignet med fjoråret. Samlet sett, har antallet søkere til maritime studieretninger økt med nesten ti prosent. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, er fornøyd med resultatet.

– Dette er gode tall. Vi har vært og er en av verdens fremste sjøfartsnasjoner og det skal vi også fortsette å være. For å ivareta og styrke rollen vår som sjøfartsnasjon globalt, er det vårt ansvar å lede an, heve standarder og flytte grenser for hva som er mulig. For å lykkes med dette, er vi avhengige av å være en attraktiv arbeidsplass for unge talenter, sier han.

Maritim ledelse og business er studieretningene med størst økning i søkertall. Skipsfart og logistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og Shipping Management ved NTNU Ålesund, har en økning på henholdsvis tre og nesten 34 prosent i søkermassen.

I tillegg til å sette en generell søkerekord, avslører årets tall for Maritim ledelse og business også en annen rekord. Aldri før har like mange kvinner søkt seg til denne studieretningen. Økningen er på henholdsvis 65 og 46 prosent for Universitetet i Sørøst-Norge og NTNU Ålesund.