Fokus på bærekraft innen samferdsel

Første uken i mai inviterer Norconsults markedsområde for samferdsel til en tettpakket uke med hele tolv spennende webinarer med fokus på bærekraftig utvikling. Uken er bygget opp etter tematikken som ligger i sertifiseringssystemet CEEQUAL.

 

Illustrasjon: Norconsult

 

Byggherreperspektiv, utslippsfri fremtid for transport og anlegg, smarte byer, sirkulærøkonomi, vann/klimarisiko, naturmangfold og digitalisering er noen av temaene som blir belyst.

Hele programmet og påmelding finnes på norconsult.no/barekraftsuken

– Som et ledende rådgivermiljø i Norge innen samferdselsprosjekter, ser vi store muligheter til å påvirke og gi våre oppdragsgivere gode råd på dette viktige området. Målet må for oss alle være å utvikle prosjektene i en bærekraftig retning, med så lave utslipp som mulig og med respekt for naturmangfold og samfunnet for øvrig, sier Sigurd Rugsland, direktør for markedsområde Samferdsel i Norconsult.

Alle webinarene gjennomføres digitalt, er gratis og åpne for alle. Det er et vidt spekter i innholdet, men alle webinarene skal gi et lite kunnskapsløft og forhåpentligvis inspirere til videre dypdykk. I tillegg til Norconsults egne eksperter, kan du også høre fra innledere og eksperter fra blant annet NMBUSINTEFNINANye VeierBane NORStatens vegvesenAF GruppenVelde og Unicon.