Høring om endringer i sjøtrafikkforskriften

På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket på høring forslag til endringer i sjøtrafikkforskriften. Endringene skal tre i kraft 1. juni 2021 og inkluderer endringer i rutetiltakene i norsk økonomisk sone og etablering av Kinn tjenesteområde med tilhørende seilingsregler.

Høringsfrist er 10. mai 2021. Merknader kan sendes pr. post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund, per e-post til post@kystverket.no eller digitalt (orgnr. 874783242).

Spørsmål vedrørende endring i rutetiltakene kan rettes til Trond Langemyr eller Jeanette Assev-Lindin

Spørsmål vedrørende Kinn tjenesteområde kan rettes til Trond Ski eller  Jeanette Assev-Lindin

Endringer i rutetiltakene

Endringene som foreslås gjelder rutetiltakene som er gjennomført i norsk økonomisk sone. Dagens rutetiltak er godkjent av FNs sjøfartsorganisasjon IMO1. Endringene som fremkommer i denne høringen ble godkjent av IMO på Maritime Saftey Comittee 102 i november 2020 og er nå kunngjort i COLREG.2/Circ.75 som trer i kraft 1. juni 2021.

Endringene som nå gjennomføres i norsk rett var på høring sommeren 2019. Se lenke til høringen her 

Endringene som trer i kraft fra 1. juni 2021 er:

  • Harmonisering av hvem som skal følge rutetiltakene på kysten
  • Inkludering av fartøy som fører INF-last og fartøy med radioaktiv energikilde
  • Unntak for passasjerfartøy i fast rute mellom norsk og internasjonal havn
  • Presisering av at rutetiltakene gjelder for skipstrafikk mellom det norske fastlandet og havner på Svalbard.

Det etableres to nye trafikkseparasjonssystemer, «Off Træna» og «Off Halten» og tilhørende anbefalte ruter, bildet under.

Illustrasjons: Kystverket

Etablering av Kinn tjenesteområde med tilhørende seilingsregler var på høring høsten 2020. Se lenke til høringen

Planen var at det nye tjenesteområdet skulle etableres 1. januar 2021. På grunn av forsinkelser i arbeidet med de tekniske systemene ble dato for oppstart utsatt, og det er nå planlagt at Kinn tjenesteområde etableres 1. juni 2021.

I denne høringen foreslår Kystverket noen mindre justeringer i det som var på høring høsten 2020.

For det første foreslås det en endring i utstrekningen av tjenesteområdet. Det forslås at farvannet på vestsiden av landområdene på strekningen fra Florø til Måløy som benyttes som innseilingsområde til den indre leden og består av urent farvann, inkluderes i tjenesteområdet. Videre foreslår Kystverket å trekke den sørøstlige grensen av tjenesteområdet lengre inn i Solheimsfjorden. Dette for at sjøtrafikksentralen tidligere skal kunne organisere trafikken som kommer fra Solheimsfjorden når den møter trafikken som seiler langs hovedleden sør av Florø.

Forslag til nytt tjenesteområde. Illustrasjon: Kystverket

I tillegg foreslås det noen endringer når det gjelder seilingsreglene om passeringsforbud under Måløy bro og i farvannet øst av Nordre Nærøya.