Enklere å velge miljøvennlige kjøretøy for gods

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Illustrasjonsfoto: Maxus

 

Både Miljøstiftelsen ZERO og flere næringslivsaktører har tatt opp at på grunn av vekten av batteri og gasstanker vil kjøretøy som benytter alternative drivstoffer kunne bli betydelig tyngre sammenlignet med tilsvarende kjøretøy med forbrenningsmotor, mens lastekapasiteten vil være den samme.

Når innslagspunktet for kjøre- og hviletidsreglene er 3,5 tonn kan dette innebære en konkurranseulempe og dermed en hindring for målet om å fremme bruk av mer miljøvennlige kjøretøy.

– For at flere skal velge miljøvennlige kjøretøy, vil vi nå innføre et nytt nasjonalt unntak fra kjøre- og hviletidsreglene for godstransportkjøretøy som drives elektrisk eller ved hjelp av naturlig eller flytende gass med tillatt totalvekt opp til 4,25 tonn, sier Hareide.

Unntaket vil gjelde i en radius av 100 km fra der transportforetaket er hjemmehørende, denne begrensningen følger av EU-forordningen om kjøre- og hviletid.

Endringen vil gjelde fra 30. april.