Partneravtale med 15 aktører

Oslo Havn inngår partneravtaler med 15 aktører som har aktiviteter for barn og unge og bidrar til å skape et maritimt miljø.

Oslo Havn inngår partneravtaler med følgende aktører for 2021:

 • Redningsselskapet
 • Ung Norge
 • Passion for Ocean
 • Christian Radich
 • Akerselva padleklubb
 • Elbåtforeningen
 • Norsk Maritimt Museum
 • Salt
 • Havfolket
 • The Ocean Opportunity Lab
 • Norsk Veteranskibsklubb
 • Sjøen for alle
 • Oslo badstuforening
 • Fjordtunet
 • Kystlaget Viken

Alle aktørene gjør en viktig jobb for å skape liv og aktiviteter i havna.

Salt er en av aktørene som Oslo Havn har inngått partneravtale med. Arkivfoto: Salt.

Oslo Havn utlyser og inngår årlig partneravtaler og gir økonomisk støtte til institusjoner, organisasjoner eller foreninger. Det deles totalt ut 350 000 kr i økonomisk støtte.

De kjennetegnes ved at de:

 • Har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted.
 • Bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet
 • Har aktiviteter rettet mot barn og unge
 • Formidler maritim kultur
 • Bidrar til god omdømmebygging av Oslo havn
 • Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil. Det legges vekt på at partnerene kan delta med en positiv aktivitet på havnepromenaden eller digitalt.

Avtalene gjelder for et år av gangen.  Neste års partneravtaler utlyses i slutten av året.