Inngår samarbeid

Shortsea Promotion Center Norway og det nyetablerte advokatfirmaet BAUTA inngår samarbeid. Samarbeidet vil ytterligere forsterke arbeidet med å gjøre sjøveien til en større del av verdikjeden.

Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N) skal være et kompetansenter for nærskipsfart.  Fundamentet er tuftet på; kunnskap, formidling og nettverk. Gjennom å inngå samarbeid med kunnskapspartnere som BAUTA, øker man  bevisstheten om nærskipsfart og sikrer tilgang til den beste kompetansen, til det beste for næringen.​​

– Den beste måten å gjøre sjøveien til en større del av verdikjeden er gjennom fokus på kompetansedeling, læring og samarbeid, forteller
Jørn Askvik, daglig leder i Shortsea Promotion Centre Norway.

Advokatfirmaet BAUTA ble stiftet i desember 2020 av Elisabeth Voldsund og Kristine Devold. Begge grunnleggerene innehar solid kompetanse og erfaring innenfor fagfeltene miljørett, kystforvaltning og eiendomsrett – blant annet etter å ha vært ansatt i mange år ved Kystverkets direktorat i Ålesund.

– Vi er stolte over å ha et nært samarbeid med en viktig aktør i bransjen. Som kunnskapspartner kan vi bidra til initiativer i regi av SPC-N og gi medlemmene tilgang til spisskompetanse innen sjøtransport og havn. Dette ser vi veldig frem til, sier Elisabeth Voldsund, partner i Bauta advokatfirma AS.