Med bakgrunn i de spesielle omstendighetene knyttet manglende oppdrag grunnet Covid-19, vil Sjøfartsdirektoratet kunne innvilge fritak fra årsgebyret for skip registrert i NOR i henhold til Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift paragraf 8.

Illustrasjonsfoto

Dette vil gjelde selv om skipets sertifikater er gyldige og ikke levert inn til Sjøfartsdirektoratet.

Denne muligheten gjelder bare for passasjerskip som driver sesongbasert virksomhet, ikke har passasjerlugarer, legges i opplag grunnet Covid-19, og i tillegg faller utenfor andre kompensasjonsordninger i forbindelse med Covid-19.

Andre typer fartøy og andre passasjerskip enn nevnt ovenfor, vil ikke være omfattet av ordningen som omtales i rundskrivet som du finner her.

For å få innvilget årsgebyrfritak for skip i opplag må det sendes inn en skriftlig søknad til Sjøfartdirektoratet som bekrefter følgende:

  • Dato for når skipet gikk i opplag
  • Opplagssted
  • At RO og RSO er informert om opplagsperioden
  • At opplagsprosedyrer er etablert, samt at RO/RSO sine prosedyrer relatert til opplag følges
  • At lokale krav til opplag følges
  • Egenerklæring på at fartøyet driver sesongbasert virksomhet, ikke har passasjerlugarer, legges i opplag grunnet Covid-19, og i tillegg faller utenfor andre kompensasjonsordninger i forbindelse med Covid-19