Vil skape global aktivitet fra Kronullfabrikken

eSEA Marine og OceanFront har i lengre tid sett på muligheten for å forene krefter og har nå startet arbeidet med å utarbeide et fullstendig beslutningsgrunnlag for å signere en fusjonsavtale.

– Vi er to lokalt forankrede selskaper som står godt til hverandre og blir en god match. Sammen vil vi tilby solide maritime tjenester nasjonalt og internasjonalt, sier Frank Ellingsen, daglig leder og partner i OceanFront.

Illustrasjonsfoto

En fusjon vil styrke konkurransekraften og lønnsomheten for selskapene. Når kompetanse, utstyr og erfaring forenes har selskapet et mål om å bli en betydelig aktør innen maritimt arbeid.

Det er marin opprenskning og prosjektet Natural Seabed, med tilhørende offshorerelatert service, ROV- og ingeniørtjenester som vil få hovedfokus i det nye selskapet. Utover dette har selskapene erfaring, kunnskap og utstyr for å utføre et bredt spekter av oppgaver innen kartlegging, undersøkelser, inspeksjoner med mer.

Aleksander Sandøy og Magnus Stranden har siden oppstarten av eSEA Marine i 2016 opplevd stor vekst, i både oppdrag og antall ansatte. I dag teller selskapet totalt 12 hoder, med OceanFront blir det totalt 15 ansatte med hovedkontor på Kronullfabrikken i Kristiansund.

Målet er å bygge et sterkt kompetansemiljø og skape en attraktiv arbeidsplass.

– Det er med de beste hodene om bord vi tar posisjonen og når vårt langsiktige mål om å bli en internasjonal aktør, sier Magnus Stranden.

En intensjonsavtale er nå signert. For begge partene er åpenhet viktig, både mot ansatte, kunder og partnere.

– Vi har stor tro på dette og mener vi i løpet av kort tid kan signere fusjonsavtalen, som forener selskapene og etablerer oss som en betydningsfull aktør som leverer det ypperste innen maritime tjenester, avslutter Aleksander Bøe Sandøy.