Økt bilimport medfører plassmangel

Drammen havn har for tiden store plassproblemer på grunn av en sterk økning i bil-importen. Det siste halvåret har det kommet inn nærmere 70.000 nye biler, noe som er ny rekord ved havna der det nå er et prekært behov for utvidelse.

Drammen havn, som er landets største havn og knutepunkt for bilimport, tar imot nærmere 70 prosent av alle biler som kommer til landet. Selv i kriseåret 2020 var det stor nybil-aktivitet med hele 98.882 lossede biler, og i disse dager er det skikkelig «bil-bonanza» i elvebyen der gamle import-rekorder står for fall.   En av årsakene er trolig at elbil-etterspørselen har tatt seg kraftig opp igjen etter et fall på nyåret.

 

For i løpet av de siste månedene har det kommet inn så mye biler til havna at det hoper seg opp på det gigantiske kai-området. Drammen havn har blant annet blitt tvunget til å «om-møblere» for å få plass til alle bilene, derav over halvparten er elbiler. Og mens generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, tar imot nyhetene med åpne hender så påpeker havnedirektør Einar Olsen samtidig at bil-rekorden og plassmangelen også bekrefter behovet for å fortgang i utvidelsesplanene og byggingen av ny Holmenbru.

 

– Ja, for både oss og miljøet så er jo dette egentlig veldig gode nyheter, sier generalsekretæren i Elbilforeningen Bu.

Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

For selv om elbilsalg-andelen for første gang økte til over 50 prosent i 2020, og andelen i desember var helt oppe i 67 prosent, så var det en nedgang igjen i januar og februar. Samtidig hadde andelen ladbare hybrider økt fra 18,5 prosent februar i 2020 til 31,6 prosent i februar 2021. Nå opplyser imidlertid Christina Bu i Elbilforeningen at det i løpet av 2021 vil bli lansert hele 40 nye elbil-modeller, noe som for første gang er mer enn hva det samlet sett blir lansert av nye modeller av bensin- diesel- og hybridbiler.

 

– Det ser ut til at elbil-salget er i ferd med å ta seg kraftig opp igjen i mars, og det er nok noe av det man merker effekten av akkurat nå på Drammen havn, sier Christina Bu som regner med at denne utviklingen bare vil forsterke seg. – Vi har jo fortsatt langt igjen til Stortingets 2025-mål om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg, sier elbil-generalen.

 

Havnedirektør Einar Olsen

Havnedirektør Einar Olsen ved Drammen havn bekrefter at bil-rekordene nå står for fall ved havna. – Ja, i løpet av de tre siste månedene i 2020 var det over 37.000 nye biler som kom inn til Drammen havn, og bare nå i mars ser det ut til at det blir mellom 12.000 nye biler. Samlet sett vil vi da nærme oss 70.000 nye biler på et halvt år, noe som er «all time high», opplyser havnedirektør Einar Olsen som samtidig vedgår at bakdelen med dette er at det medfører store plassproblemer.

 

– Ja, nå er vi tvunget til å stable bilene så tett som mulig samt plassere et stort antall biler på områder som vi strengt tatt trenger til annen drift. I tillegg så må vi leie plass på arealer utenfor havna. Dette bekrefter jo bare at det er et prekært behov for mer arealer på Drammen havn og at det haster med å få satt i gang med utvidelsene nå som ny reguleringsplan er godkjent, sier havnedirektøren som opplyser at de nye planene sikrer videre utvikling av 90.000 kvadratmeter nye havneområder.

 

Det dreier seg om nye kaier, logistikkvarehus, parkeringshus, administrasjonsbygg og ikke minst økt jernbanekapasitet på Holmen.