Skal utrede fremtidens fergeterminalstruktur

COWIs prosjektgruppe vant oppgaven om utredning av utenriksfergene i Oslo. Oppgaven berører noen av hovedstadens største byutviklingsområder de siste tiårene.

Fjordbyområdet i 2017. Foto: Mediaweb for Oslo kommune.

Rådgiverselskapet COWI, Arkitema Architects, danske Tredje Natur, Vista Analyse AS og tyske Baltic Marine Consult GmbH (BMC) utgjør vinnerteamet bak oppdraget.

Oslos havn og sjøside har gjennomgått store endringer de siste 20 årene. Det er nå etablert en sammenhengende havnepromenade fra Tjuvholmen til Sørenga, store deler av de gamle havneområdene er transformert til boliger, næring og publikumsattraksjoner, og byen er knyttet tettere til sjøen.

– Samtidig er Oslo Havn blant Norges største havner innen godstransport, har svært mange kollektivreisende med ferger og er havn for flere utenriksferger. Å finne en god balanse mellom byutvikling og havnedrift blir derfor en av våre viktigste oppgaver, forteller Øystein Berge, prosjektleder fra COWI.

– Når valget til slutt falt på COWIs team, var det fordi de viste en veldig god forståelse for samspillet mellom fremtidig havneutvikling og byutvikling i Oslo, sier Stein Kolstø, direktør i fjordbyenheten i Plan- og bygningsetaten.