Åpnet landstrømanlegg

Sandnes havn KF har i dag åpnet sitt nye landstrømsanlegg.

Anlegget er støttet av Enova og gir havne mulighet til å legge to skip på landstrøm.  Anskaffelsen ble gjort samtidig som kaien ble forlenget med 60 meter.


– Denne forlengelsen gjør det mulig å tilby kaiplass til reparasjon, mobilisering osv samtidig som vi betjener godsskip, forteller havnesjef Thor Thingbø.
Første skip som tok imot landstrøm var «MF Bergensfjord» som var inne for vedlikeholdsarbeid i regi av World Wide Shipservice AS i Stavanger.
– Med denne siste anskaffelsen har Sandnes havn tatt enda et steg for å gjøre havnedriften «grønnere», påpeker Thingbø.