Utvikler ny småbåthavn – jakter leverandør

Horten havn, som på slutten av fjoråret kunne friskmelde Indre havn etter en svært omfattende rehabilitering, skal utvikle en ny småbåthavn i dette området, i det som omtales som Indre havneby.

Illustrasjonsfoto fra en rehabilitert Indre havn i Horten.

Horten Havn ønsker at den nye småbåthavna skal fremstå moderne, fremtidsrettet og være en attraktiv småbåthavn for båteiere i Oslofjord-området.

I forbindelse med etableringen er nå havna ute i markedet og jakter leverandører av strømsøyler, både strømsøyler, lyssøyler og såkalte SOS-søyler, samt komplett styringssystem, hvor det også inngår en løsning hvor småbåtfolket kan betale for strømmen.

Anbudskonkurransen er åpen til 22. mars.