Krever tiltakspakke

Seks fagforeninger krever at regjeringen straks får på plass en tiltakspakke for å redde den maritime næringen.
Forbundene Nito, Tekna, Fellesforbundet, lederne, FLT og Negotia har over tid løftet frem den kritiske situasjonen maritim næring er inne i. Tirsdag la de fram sitt syn for statssekretær Lars Andreas Lunde i Nærings- og fiskeridepartementet.

Illustrasjonsfoto.


– I Granavolden-plattformen understreker regjeringen at de skal legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring i Norge. Pandemien har gitt utfordringer som gjør at det nå er behov for akutte tiltak dersom regjeringens ambisjoner skal realiseres. Det haster med å få på plass en tiltakspakke, sier Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia. Hun peker på at det umiddelbart bør etableres et utvalg som ser på handlingsrommet for offentlige anbud knyttet til maritim sektor.

– Er de kronene som spares når offentlige kontrakter går til utenlandske selskaper verdt tapte arbeidsplasser i Norge? Eller er det verdt tapte muligheter til å videreutvikle kompetanse og erfaring som kan skape miljøer for grønn spisskompetanse i Norge, spør Negotia-lederen.

Hovedtillitsvalgt for Negotia i Kongsberg Maritime, Oddbjørn Myklebust, var også med i møtet med departementet. Han er bekymret for den maritime klyngen på Vestlandet, dersom flere arbeidsplasser mistes til utlandet.

– Jeg er bekymret for den maritime klyngen på Vestlandet dersom flere arbeidsplasser mistes til utlandet, sier Oddbjørn Myklebust, hovedtillitsvalgt for Negotia i Kongsberg Maritime. Foto: Terje Bergersen

– Det har vært store nedbemanninger i bransjen det siste året, og nye varsles i 2021. For Kongsberg Maritime er det nå igjen stor fare for at produksjon blir flyttet til utlandet. Med det resultatet at Ulsteinvik og de som bor og arbeider der blir en sørgelig del av statistikken, sier Myklebust.

Monica A. Paulsen mener myndighetene må se framover og fokusere på bærekraftige løsninger i et helhetsperspektiv.
– Den politiske tilnærmingen til maritim næring i dag ikke er bærekraftig om Norge skal nå ambisjonene for denne viktige industrien. Kompetanse bygget opp gjennom mange år står i fare for å forsvinne dersom det ikke settes inn tiltak straks, sier Negotia-lederen,