Havnemagasinet 01-21

I dette nummeret av Havnemagasinet retter vi fokus på hvilke følger pandemien får for inndekning av Kystverkets kostnader. Som kjent har blant annet cruiseflåten uteblitt det siste året og dette medfører et solid inntektsbortfall for Kystverket, men heldigvis tar staten regningen for 2020 og trolig også for 2021. Men hva skjer etter dette og hvis cruiseflåten blir borte over tid? Vil den øvrige flåten til sjøs kunne oppleve økte avgifter for å få dekket inn et fremtidig inntektsbortfall?

Statens etat for sjøforvaltning er også omorganisert. Vi ser nærmere på hva omorganiseringen av Kystverket betyr.

Noen få, av mange, saker våre abonnenter kan lese mer om er tre havner som er klaget inn for KOFA (klagenemnda for offentlige anskaffelser), Kristiansand Havns strategi for å bli landets mest moderne havn, et advokatfirma som spesialiserer seg på havner og sjønære områder samt mye annet relatert til havn og havnedrift.

I juss-spalten ser vi nærmere på endrede kommunale forskrifter etter havne- og farvannsloven. I bladet kan du også få se bilder av det nye havnekontoret i Halden.

Dette og masse annet er å lese mer om i bladet som nå er på tur ut i postkassene. Er du ikke abonnent kan du bli det ved å trykke «abonnement» øverst her på nettsiden.