Tillater snøtømming

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Oslo Havn midlertidig tillatelse til å tippe nysnø fra havnearealene i sjøen ved Byhavna og Sydhavna. Det er satt krav til undersøkelser av forurensning i sjøen.

Illustrasjonsfoto.

Tillatelsen gjelder til 1. mai 2021 hvor det skal dokumenteres typer og mengder av forurensning i snøen og hvordan forurensninger i snøen påvirker vannforekomsten.

Det tillates å tippe inntil 300 m3 snø fra Vippetangen og Revierkaia i Byhavna, resten må leveres snøsmeltelekteren. I godshavna i Sydhavna er det gitt tillatelse for inntil 680 000 m3 snø i løpet av vintersesongen 2020/21.
Det skal taes prøver av snøen som samles på kaiene før den tippes på sjøen. Når det tippes i sjø vil det gjøres turbiditetsmålinger for å se i hvilken grad snø påvirker oppvirvling av sjøbunnen. Det skal også tas sedimentprøver av sjøbunnen før og etter tipping.
Tillatelsen vil bidra til at havnearealene ryddes for snø for å opprettholde sikker og effektiv havnedrift. Årets prøvetaking av snøen i Oslo vil gi viktig kunnskap av nasjonal betydning for snøhåndtering i havne- Norge.

Oslo Havn vil innføre et kontroll- og overvåkningsprogram. Sammen med aktørene i havna vil det innføres gode rutiner for å etterleve tillatelsen.
Prøvetakingen skal gjennomføres av en kompetent 3. part. Oslo Havn har avtale med Norges Geotekniske Institutt (NGI) som vil utføre den nødvendige prøvetaking og kartlegging.

3. mars i fjor stanset Statsforvalteren tipping av snø ved Oslo havn. Tidligere praksis har vært å tippe snø fra havnearealene innen 48 timer for å opprettholde en sikker havnedrift. Oslo Havn innledet dialog med Fylkesmannen i Oslo og Viken om snøutfordringene og sendte i oktober 2020 en søknad om midlertidig tillatelse til tipping av snø i sjø for 2020/2021, som inkluderer plan for snøhåndtering med omfattende prøvetakingsprogram.