Ny studie om konkurransekraft

Verftsnæringen er sterkt påvirket av både oljeprisfallet og koronapandemien. Nå lyser Nærings- og fiskeridepartementet ut en ekstern studie som skal kartlegge markedssituasjonen i næringen og effekten av dagens virkemiddel.

Arkivfoto

 

– Verftsnæringen er en viktig arbeids- og oppdragsgiver for dyktige folk langs hele kysten. Enkelte verft har hatt vanskelige år, mens andre har klart seg bedre. Nå vil vi ha en grundig analyse av norsk verftsnæring for å få en pekepinn på hvor den kan være mest konkurransedyktig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I stortingsmeldingen om maritim politikk, Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring fra desember 2020 varslet regjeringen at en vil gjennomføre en studie av verftsnæringen sin økonomiske og konkurransemessige situasjon.

Studien vil ha som mål å kartlegge markedssitunasjonen i næringeb og effekten av dagens virkemiddel. Den vil også vurdere konkurransesituasjonen for norske verft i lys av europeiske støtteordninger.

Studien blir lyst ut på den offentlige portalen for offentlige innkjøp og har e kostnadsramme på 750.000 kroner.