Skal miljøovervåke

Horten kommune kunne på slutten av fjoråret markere avslutningen av Ren Indre Havn-prosjektet. Nå er man ute og søker etter samarbeidspartner som skal forestå utførelse av miljøovervåkning av havna.

I perioden 2019-2020 er 400 000 kvadratmeter sjøbunn er blitt dekket med rene masser, og de mest forurensede massene er mudret opp og forsvarlig plassert i et dypvannsdeponi midt i havnebassenget, i et oksygenfritt område for å sikre at forurensingene ikke lenger er biotilgjengelige.
Overvåkingen er et samarbeid mellom Forsvarsbygg og Horten kommune med støtte fra miljødirektoratet.

Fristen for å melde inne anbud er 12. februar.