Nytt styre i Oslo Havn

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) har utnevnt nytt styre for Oslo Havn KF. Marthe Scharning Lund går inn som ny styreleder og overtar dermed for Roger Schjerva, som går ut av styret.

Marthe Scharning Lund. Foto: Oslo kommune.

— Det nye styret i Oslo Havn har en god kombinasjon av kontinuitet og nye krefter som skal videreføre de politiske ambisjonene vi har for havna. Marthe Scharning Lund kjenner både Oslo kommune og Oslo Havn svært godt og jeg mener hun er den beste til å lede arbeidet med å løse oppgavene som ligger til styret fremover, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Den nye styrelederen gleder seg til å ta fatt på spennende oppgaver.

— Oslo Havn er et verktøy for at byen vår oppnår målsettingene om Oslo som Norges viktigste havneby. Vi skal også sørge for en god utvikling av nye byområder, som Filipstad og Vippetangen, og at hele befolkningen kan ta i bruk de fantastiske gamle havneområdene, sier Marthe Scharning Lund.

Hun mener også at Oslo Havn har store oppgaver foran seg på vegne av byen og landet.

— Det er helt avgjørende å få mer godstrafikk over fra vei til sjø og en velfungerende nullutslippsteknologi i havnene. Vi skal legge til rette for at mer enn 7 millioner mennesker hvert år kan reise sjøveien til og fra hovedstaden, og at havna gir et solid bidrag til det grønne skiftet, sier Lund.

Nye styremedlemmer er Marianne Marthinsen og Hans Petter Aas. Erling Lae fortsetter som nestleder i styret sammen med styremedlemmene Geir Rognlien Elgvin og Merete Agerbak-Jensen.

Havnestyret settes sammen ut fra den partipolitiske sammensetningen i bystyret og blir som følger:

Styreleder: Marthe Scharning Lund

Styrets nestleder: Erling Lae

Styremedlemmer: 

Marianne Marthinsen

Merete Agerbak-Jensen

Geir Rognlien Elgvin

Hans Petter Aas

I tillegg oppnevnes følgende styremedlemmer:

Fylkesrepresentant: Siri Hov Eggen (utnevnt av Viken)

Fylkesrepresentant:      Sjur Strand – (varamedlem utnevnt av Innlandet)

Brukerrepresentant      Tom Haugvad (utnevnt av byrådet)

Styremedlemmer valgt av de ansatte i Oslo Havn:

Ansattrepresentant:  Kenneth Gromsrud

Ansattrepresentant: Katrine Brede Didriksen