Sju prosjekter får landstrømstøtte

Stadig flere norske havner tilbyr strøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai. Nå støtter Enova sju nye landstrømprosjekter, fra Stavanger i sør til Tromsø i nord.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport. Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai, og støtter opp under økt bruk av batteri i fartøy, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Totalt i denne søkerunden er det gitt tilsagn om 48 350 000 kroner og disse fordeler seg slik:

Plug Holding AS – Nordfjordeid – 19 200 000 kr

Arctic Energy Port Tromsø AS – Prostneset, Tromsø – 8 425 000 kr

Arctic Energy Port Tromsø AS –  Prostneset, Tromsø – 7 275 000 kr

Rosenberg Worley AS – Stavanger – 5 500 000 kr

Plug Holding AS – Damsgård, Bergen – 3 650 000 kr

Fjord Base AS – Florø – 2 300 000 kr

Husøyveien 135 AS – Husøy Terminalen, Avaldsnes – 2 000 000 kr

Illustrasjon: Enova

 

Felles krav til alle landstrømanleggene som tildeles støtte er at disse skal være oppe og gå senest 1. januar 2023.

– For å nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengig av å ha med oss skipsfarten og næringslivet. Godt samarbeid mellom offensive aktører og støtte fra Enova gjør at det blir stadig vanligere for skip å koble seg til landstrøm når de ligger til kai. Det kutter utslipp og reduserer forurensing, da er det bra at vi investerer i flere slike anlegg langs kysten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Dette var Enovas niende utlysing for investeringsstøtte til landstrøm. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til rundt 100 landstrømprosjekter med over 700 millioner kroner.

I senere utlysningsrunder har Enova bedt søkerne dokumentere fremtidig etterspørsel og beskrive hvordan infrastrukturen er tilrettelagt for videre oppskalering.

– Vi ser at dette har hatt en positiv effekt, og at det har ført til tettere dialog mellom rederiene og havnene, noe som er avgjørende for å skape gode forretningsmodeller og bygge et levedyktig marked for salg av strøm fra land. Vi er imidlertid langt ifra i mål. Flere skip må klargjøres for landstrøm slik at vi får opp bruken av anleggene. Derfor oppfordrer vi flere redere til å benytte seg av vårt tidsbegrensede støttetilbud for installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy, sier Gunnel Fottland i Enova.