Illustrasjon: Multi Maritime

Boreal har lagt fram en handlingsplan til Sjøfartsdirektoratet, og avventer tilbakemelding på denne. Inntil handlingsplanen er godkjent, må rederiets fartøy ligge til kai. I den grad det er mulig vil man forsøke å sette opp alternativ transport for å dekke opp for ruter som ikke kan gå.

– Vi beklager ulempen situasjonen medfører for våre kunder, og kommer med mer informasjon så fort dette foreligger, heter det i en melding fra selskapet.