Selger statlige fiskerihavner

Kystverket skal avhende statlige fiskerihavner. Kystverkets anlegg i følgende havner i Troms og Finnmark fylke, skal selges:

 • Golnes fiskerihavn, Vadsø kommune kr. 3 000,-
 • Gulgofjord fiskerihavn, Berlevåg kommune kr. 7 000,-
 • Omgang fiskerihavn, Gamvik kommune kr. 2 000,-
 • Skjøtningberg fiskerihavn, Lebesby kommune kr. 9 000,-
 • Andsnes fiskerihavn, Loppa kommune kr. 13 000,-
 • Loppa fiskerihavn, Loppa kommune kr. 3 000,-
 • Nordfugløy fiskerihavn, Karlsøy kommune kr. 1 000,-
 • Slettnes fiskerihavn, Karlsøy kommune kr. 5 000,-
 • Aglapsvik fiskerihavn, Senja kommune kr. 5 000,-
 • Halvarøy fiskerihavn, Senja kommune kr. 5 000,-
 • Holmenvær fiskerihavn, Senja kommune kr. 1 000,-
 • Svellingene fiskerihavn, Senja kommune kr. 1 000,-
 • Ørja fiskerihavn Senja kommune, kr. 3 000,-

Aglapsvik fiskerihavn på Senja i Troms er en av havnene som selges. Foto: Kystverket.

Fiskerihavnene avhendes mot ovenstående takst. Kystverket gir tilbud om fortrinnsrett til kjøp i følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Statlige institusjoner
2. Kommunale eller fylkeskommunale institusjoner
3. Foreninger med allmennyttig formål
4. Private (på det åpne markedet)

Med forbehold om at ingen offentlige instanser melder interesse (stat, fylkeskommune, kommune) ber Kystverket om at foreninger med allmennyttig formål, melder sin interesse som mulige kjøpere av Kystverkets anlegg i ovennevnte fiskerihavner.

Forening med allmennyttig formål må være registrert i Brønnøysundregistrene som ideell organisasjon og det må fremgå av foreningens vedtekter at den har et allmennyttig formål og er åpen for allmennheten. Vedtektene må vedlegges henvendelse om interesse til Kystverket.

Frist for å melde sin interesse som mulig kjøper er: 19.12.2020.

Interesse meldes til post@kystverket.no