Havnemagasinet 06-20

Årets siste nummer er spekket med stoff om havn og sjøtransport. Julenummeret er nå på tur ut i postkassene til våre abonnenter og her er litt av det du kan lese mer om:

I den siste papirutgaven i 2020 skriver vi om ferdigstillelsen av miljøprosjektet «Ren indre havn» i Horten. 400 000 kvadratmeter med sjøbunn er nå dekket med rene masser, og det som tidligere var et sterkt forurenset havneområdet er nå friskmeldt.

Videre ser vi nærmere på hvilke prioriteringer Kystverket ser for seg i den kommende rulleringen av Nasjonal transportplan, hvor det også fremgår at prosjektene de foreslår vil ha god samfunnsnyttig effekt.

I juss-spalten ses det nærmere på havnenes rolle som innkjøpere og hvordan man skal forholde seg til innsynsbegjæringer i forbindelse med dette.

Du kan også lese mer om hvordan COOP øker sin import via sjøveien, høre Norske Havners oppsummering av 2020 og spådommer for det kommende året.
Vi skriver også om rammeavtalen som COWI har inngått med Oslo Havn og ser også på hvordan havneområdet Bjergsted i Stavanger skal forskjønnes.

Er du ikke abonnent kan du bli det ved å trykke her