Leier ut toppetasjene

Oslo Havns hovedkontor (Skur 38) på Akershusstranda 19 skal moderniseres med tidsriktige og miljøvennlige løsninger og stå ferdig i 2022. Totalt 895 m2 arealer på plan i de to toppetasjene er ledige for leie av en eller to aktører som vil ta del i det Oslo Havn omtaler som noe av byens råeste kontorlokaler, med utsikt rett til Oslofjorden og Tjuvholmen og Aker Brygge.

Leietaker kan gi innspill til løsninger og påvirke hvordan arbeidsmiljøet skal se ut.
—  Vi ønsker nye leietakere velkommen til et unikt bygg med moderne og gode arbeidsplasser. Fleksible og miljøvennlige løsninger skal skape et godt arbeidsmiljø og et bygg som folk skal trives i, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

 

Skur 38 har plassering på Vippetangen, midt på byens havnepromenade. Illustrasjon: Spir arkitekter.

I 4. etasje er totalt 475 m2 ledig. Etasjen er egnet for en leietager, men kan også deles inn i to leieforhold. Toppetasjen er et klassisk loft med skrå takflater og vindusfelt både mot sjøsiden og bysiden.

I 3. etasje er 420 m2 mot nord og byen ledig. I åpen løsning gir arealet plass til 35-40 arbeidsplasser og har utgang til balkong på sjøsiden. Det legges opp til normal god standard med teppegulv, malte flater, synlig betong og åpen himling. Leietaker kan påvirke materialvalg i sine lokaler. Hav Eiendom leier den venstre delen av etasjen. Oslo Havn har noen kontorer mot bysiden.

Kontorbygget på ca. 3600 m2 vil få plass til rundt 160 arbeidsplasser over fire etasjer. Bygget skal huse halvparten av Oslo Havns vel 100 ansatte og datterselskapet HAV Eiendom AS.

I første etasje vil det etableres felles kantine som vurderes å være i kombinasjon med kafèkonsept for publikum med mulighet for uteservering. Det planlegges også et besøkssenter for Oslo havn og store representative møterom.

Bygget åpnes opp med glassfelter mot Gastenparken og sjøen. Illustrasjon: Frèdèric Stangervåg.

Lokalene vil ha gjennomgående gode kvaliteter og fremstå som svært representative, fleksible og effektive. De er arealeffektive med gode soner for team/åpne landskap med tilhørende stillerom. Lokalene har interntrapp som binder etasjene sammen. Etasjene har gode takhøyder, store vindusflater, egen terrasse og fantastisk utsikt over innseilingen til Oslo.

I byggets første etasje planlegges et besøksenter hvor en kan lære mer om havna og Fjordbyen. Illustrasjon: Frèdèric Stangervåg.

Eiendommen skal bli et Breeam Nor Excellent sertifisert miljøbygg med energiklasse B. Det betyr gode kvaliteter med godt inneklima i kontorlokalene, samt lavt energiforbruk. Bygget står på byantikvarens gule liste og er utpekt som verneverdig i Maritim kulturminneplan for Oslo.

Skur 38, oppført i 1915 som lagerbygg for Den Norske Amerikalinjen har en unik beliggenhet i et historisk bygningsmiljø. Bygget er tegnet av arkitekt Bernt Arlet Christian Lange. I 1987 ble bygningen rehabilitert og bygget om til kontorbygg for Oslo Havn. Ombyggingen har mål om å synligjøre byggets historie, gjerne med preg av «røft, åpent lagerbygg».