Har fått «Yara Birkeland» til havn

Nylig kunne man ønske «Yara Birkeland» velkommen til Breviksterminalen for første gang og skipet vil i en periode fremover ligge på terminalen for å gjennomføre testing av lasting og lossing av containere.

Foto: Grenland Havn.

«Yara Birkeland» er et resultat av industrikonsernet Yaras ambisjon om å å finne klimavennlige og innovative løsninger. Skipet er ferdigstilt hos Vard Brattvåg og ble nylig overlevert til eieren. I tiden fremover vil skipet gjennomgå testing av containerlasting og stabilitet både i Brevik og i Horten som forberedelser til å kunne operere autonomt. Når det gjelder løsninger for den autonome logistikken på land som opprinnelig var en del av prosjektet, så jobbes det fortsatt med å finne forenklede løsninger, opplyser Yara.

Foto: Grenland Havn

I Grenland Havn IKS er man svært fornøyde med å kunne ta del i dette innovative utviklingsprosjektet. På Breviksterminalen ventet kranførere og terminalarbeidere spent på å ta skipet nærmere i øyensyn etter å ha jobbet med prosjektet over lengre tid. I havna er man entusiastiske over å være et skritt nærmere å få fraktet Yaras containere ut i verden på kjøl.