Statsbudsjettet: Godsalliansen fornøyd med forliket

Godsalliansen er fornøyd med at budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har sikret nettolønnsordningen og drift av Kystruten langs hele seilingsruten fra Kirkenes til Bergen. De er likevel skuffet over kutt i ordningen «Havnesamarbeid» og at det ikke er funnet midler til å videreføre utbedringer av kapasitet på Ofotbanen og en rekke viktige maritime prosjekter langs kysten.

– En solid seier for sjøfarten i kveldens avtale mellom regjeringspartiene og Frp. Det blir ingen kutt i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk som regjeringen foreslo. I stedet blir det en styrking ved at taket i ordningen foreslås fjernet for første halvår neste år. Dette er viktig for hele det maritime Norge, sier Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund og leder av Godsalliansen.

 

Johnny Hansen. Foto: Norsk Sjømannsforbund

Godsalliansen har vært tydelig på at det er svært viktig for godstransporten i Norge at Kystruten sikres drift langs hele seilingsruten mellom Krikenes og Bergen. I budsjettforliket styrkes kjøpet av transporttjenester med 15 mill, som sikrer fem skip langs hele seilingsruten, til tross for koronapandemien.

– Dette er viktig for at godstransporten langs kysten holdes i gang til normalsituasjonen igjenopprettes. Ved å sikre seiling langs hele seilingsruten, unngår vi forsinkende og fordyrende omlasting som hadde ført til at godset sannsynligvis hadde gått langs veien, sier Hansen.

I budsjettforliket har partiene ikke funnet rom til å finansiere utbedring av kapasiteten på Ofotbanen gjennom Narvik-terminalen og Narvik stasjon, til tross for at det lå inne i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett.

– Det er nedslående at satsingen på Ofotbanen blir dyttet på. Det er en sentral del av regjeringens næringspolitikk å få vekst i sjømatproduksjonen i Nord-Norge og det er et paradoks at det ikke følges opp med en samferdselspolitikk som får sjømaten ut til markedene. Dette må rettes opp i revidert nasjonalbudsjett. De skadelidende blir trafikantene langs nordnorske vinterveier, sier Hansen.

Godsalliansen er også skuffet over at budsjettforliket kutter 10 millioner i ordningen «Havnesamarbeid», samt at det ikke er funnet midler til gode maritime prosjekter som lå inne i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett. Prosjekter som mudring av Borg havn og en rekke mudringer og farledsutbedringer langs kysten er viktig for å få til en velfungerende sjøtransport.

– Vi forstår at det aldri blir plass til alt i et budsjett. Men Fremskrittspartiet hadde flere gode og relativt rimelige prosjekter i sitt alternative budsjett som ville fått stor effekt. De små prosjektene med god effekt må ikke bli skadelidende for at store prosjekter binder opp mye midler, avslutter Hansen.