Sea-Cargo satser i Göteborg

Ved årsskiftet vil det norske rederiet Sea-Cargo knytte Göteborg til det norske Vestlandet via havnene i Stavanger, Bergen, Sunndal og Ålesund. Linjen når også polske Swinoujscie, som igjen gir flere opsjoner i handel med Sentral-Europa. Linjen vil operere i Göteborg hver uke.

– Denne linjen er en unik investering med mange ben å stå på når det gjelder volumdata. Vi har et industrielt volum i bunnen som gjør investeringen mulig, og vi har mottatt en overveldende respons fra markedet. Nå ser vi frem til å koble oss til havna i Göteborgs rutenett og komme i gang med trafikk, sier Tore Knudsen, Director Shipping Division i Sea-Cargo.

I forbindelse med start av trafikk velger Sea-Cargo også å etablere et kontor i havna i Göteborg for å komme nærmere virksomheten.

Trafikken er helt ny for havna i Göteborg, som nå kan sette nye pinner på det globale rutenettkartet. Sea-Cargo er også et nytt rederi for havna, med et tilbud som passer godt inn i havnas satsing på mer nærsjøtrafikk.

– Her snakker vi om varer som tidligere i stor grad ble fraktet på vei, som nå har fått en bærekraftig nærsjøløsning. Vi er glade for å kunne utvide tilbudet vårt ved hjelp av en ny aktør i havna som skaper nye muligheter for mange, sier Jacob Minnhagen, Senior Market Development Manager i Göteborgs Hamn.

Logents terminal i Göteborg nærmest i bildet. Foto: Göteborgs Hamn AB.

I havna i Göteborg vil fartøyene bli håndtert av Logent Ports and Terminals, som driver en av havnas fire ro-ro- og bilterminaler. Tradisjonelt håndteres selvgående store og små kjøretøy samt prosjekt- og enhetsbelastninger i terminalen, noe som selvfølgelig også står til disposisjon for Sea-Cargos og dets kunder.

– Den nye trafikken ser også muligheten for å øke verdien av terminalen ytterligere som en «one-stop-shop» for både korte og lange ruter rundt om i verden, sier Richard Hjertquist, Site Manager i Logent Ports and Terminals i Göteborg.

– For oss betyr den nye linjen store muligheter til å tilby mer enn bare stevedoringstjenester til rederiet. Container Freight Station håndterer varer med både gaffeltrucker og containertrucker og kompletterer dermed sjøtransport med lager for import- og eksportvarer. Med mindre håndtering og muligheten for dedikert videretransport med bil eller tog, reduseres risikoen for skade samt belastning på både miljø og infrastruktur, sier Hjertquist