Henter inn Larsen som styreleder

Jan-Erik Larsen blir ny styreleder i eSEA Marine AS.
eSEA Marine er et selskap som blant annet arbeider med innovative løsninger og teknologi for opprydding på havbunnen.

– Jeg kommer til et selskap med svært engasjerte og kompetente gründere som alt kan vise til gode resultater. Det investeres i innovasjon, utvikling og ny teknologi, og det er en svært viktig sak for oss alle: opprydding på havbunnen. Jeg gleder meg til å jobbe med det engasjerte teamet jeg alt er blitt kjent med, sier Larsen.
Jan-Erik Larsen er fra Kristiansund, er senior kommunikasjonsrådgiver og eier av selskapet Kruse Larsen AS. Han tiltrer som styreleder fra 1. januar 2021.

Larsen skal med sin lange erfaring og kompetanse profesjonalisere og effektivisere styrearbeidet. Dette vil være av betydning for selskapet, som nå går inn i neste fase med vekst, utvikling og med en tydelig målsetning om å bli en dominerende aktør i sitt marked.

– Kompetansen og erfaringen som Jan-Erik bringer med seg vil bli uvurderlig for oss i tiden som kommer, sier Magnus Stranden, gründer og daglig leder/partner i eSEA Marine.

– Jeg er glad for å bli spurt om å ta oppdraget som styreleder i nettopp dette selskapet. Jeg har vært opptatt av å ta verv i bedrifter og organisasjoner som jeg mener kan spille en viktig rolle i samfunnsutviklingen, i et større perspektiv enn det regionale, avslutter Jan-Erik Larsen.