Ny mulighet for tilskudd

Kystverket har utlyst ny runde med tilskudd til havnesamarbeid i 2021. Søknadsfristen er 17. januar 2021.

Illustrasjonsfoto.

Tilskuddene til havnesamarbeid skal bidra til økt transportkvalitet og reduserte priser for brukerne av havnene. I 2021 er det lovet 11,2 millioner kroner til denne ordningen.– Kystverket har vært ansvarlig for denne tilskuddsordningen siden 2015, og fra første stund har det dukket opp nye prosjekt og initiativ i havner langs hele kysten. Jeg opplever et stort spenn i prosjektene, og prosjektet fører til interessante samarbeidsgrupperinger, rapporter og løsninger. Det blir spennende å følge resultatene, ikke minst på lang sikt. I 2020 hadde vi 12 prosjekter som fikk innvilget støtte, og vi håper på mange søknader i år også. Selv om Covid-19 har gjort den siste tiden utfordrende er jeg sikker på at noen prosjekt vil være interessante for denne ordningen, seier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket.

Prosjektene skal være ferdige innen fristen for sluttrapportering 30. november.