Håper på startbevilgning

Statsbudsjettet for 2021 er i sluttbehandling i Stortinget. I opprinnelig forslag lå det ikke midler inne til farledstiltak i Mo i Rana havn, men nå håper lokale krefter at det likevel skal dryppe noen kroner, ikke minst etter at FRP og Arbeiderpartiet har foreslått startbevilgning til Mo i Rana havn i sine alternative budsjett for 2021, med henholdsvis 65 og 20 millioner kroner.

– Det er veldig bra at både FRP og AP har foreslått midler til oppstart av vårt prosjekt i Mo i Rana havn allerede i 2021, sier ordfører Geir Waage i Rana kommune.
– Det blir nå spennende å se hvor høyt dette prosjektet står på FrPs prioriteringsliste når de nå er i forhandlinger med regjeringspartiene, legger han til.

– Skal vi sikre dagens industri vekstmuligheter og legge til rette for ny industri i Rana regionen vil realiseringen av dypvannskai være en viktig faktor for å lykkes, den høye netto nytten på 186 mill.kr viser at dette er et godt prosjekt som må få en snarlig realisering, det er derfor bra at både FRP og AP har foreslått oppstart allerede i 2021, sier Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark AS

– Det er gledelig å se at flere års arbeid med å få realisert dette prosjektet nå blir løftet frem i Stortinget, dette lover bra for prioriteringen av våre prosjekt i Mo i Rana havn i kommende rullering av NTP, og så kan vi håpe på midler til oppstart allerede i 2021, sier Bjørnulf Tverå, havnesjef i Mo i Rana Havn KF.
– Ny dypvannskai vil løse både utfordringen med kapasitet ved vår terminal og åpne for større båter, Det er gledelig å se at flere partier på Stortinget har fått med seg Kystverkets prioritering og den høye netto nytten i prosjektet, legger Alf A. Øverli, daglig leder ved Rana Industriterminal AS til.

– Nå forventer vi at både regjeringen og Stortinget følger opp, de har uttrykt positive støtte til prosjektet i Mo i Rana. Nå har de muligheten å løfte frem et godt prosjekt som vil være et viktig bidrag for  å flytte gods fra veg til bane og sjø, sier alle avslutningsvis.