– Viktig tiltak i vårt miljøarbeid

Larvik Havn støtter Vestfold og Telemark fylkeskommunes langsiktige klimamål, og vil gå foran som klimaansvarlig virksomhet i sin region.

Vestfold og Telemark har vedtatt et utslippskutt i regionen på 60 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009. For å nå klimamålene har en rekke aktører gått sammen og signert en forpliktende klimaavtale med Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark.

I nettverket går store og små aktører i regionen sammen i klimaarbeidet. Dette gir et godt utgangspunkt for denne samarbeidsarenaen som vil løfte temaer som klimaregnskap, utslippsreduserende tiltak, energiomstilling og sirkulærøkonomi i fylket.

– En deltakelse i Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark støtter opp under vår miljøsatsing og er et viktig tiltak i vårt miljøarbeid, sier miljø- og utviklingssjef Agnes Hov Bjellvåg i Larvik Havn.

Larvik Havn KF skal være miljøsertifisert havn i henhold til ISO 14001 innen første kvartal 2021. Havna er godt i gang med prosjekter for å se på muligheter for elektrifisering med lade- og landstrømsanlegg. Klimaregnskap skal gjennomføres innen 2021, og Larvik Havn har som mål å få redusert fossile utslipp med 75 prosent innen 2030.