Ny Unifeeder-seiling fra Brevik

Unifeeder har inkludert anløp i Brevik for ytterligere én av sine containerlinjer: Bremerhaven og Hamburg.

Direkte tilknytning til to viktige og store logistikknutepunkt som Bremerhaven og Hamburg, vil gi vareeiere i Grenland enda en alternativ transportrute for råvarer og ferdigvarer som fraktes til Europa og derfra ut i resten av verden. Unifeeder svarer med dette tilbudet på en økt etterspørsel etter flere linjer og kortere transittider mellom Norge og de kontinentale knutepunktene.
Thorbjørn Aasig Lund, daglig leder ved NorthSea Terminal, sier at det er svært positivt at Breviksterminalen nå vil kunne tilby kundene nok en konkurransedyktig inngangsport til kontinentet, og gleder seg over samarbeidet med Unifeeder.

 

Det første anløpet til Unifeeder i Brevik var 31. oktober 2020.

Illustrasjon: Unifeeder

Fra før er Breviksterminalen tilknyttet Rotterdam med Unifeeders ukentlige containerlinje, og det er også ukentlige anløp av DFDS sine ro-ro skip til og fra Ghent og Immingham.

Breviksterminalen er eid av Grenland Havn IKS, mens NorthSea Terminal AS opererer terminalen og har ansvaret for den daglige driften.

Finn Flogstad, direktør i Grenland Havn, ønsker den nye linjen varmt velkommen.
– Sjøtransport er det mest miljøvennlige transportmiddelet på lange avstander. Vi arbeider aktivt for at at lokal industri og vareeiere kan finne effektive og miljøvennlige transportløsninger, og da trenger vi et bredt tilbud. Jo mer gods som reiser sjøveien heller enn landeveien, jo bedre er det for klima, sier Flogstad.