Gjeninnfører forenklet forelegg til sjøs

Ved innføringen av ny havne- og farvannslov kunne brudd på fartsgrenser til sjøs ikke straffes med forenklet forelegg. Nå foreslår Samferdselsdepartementet igjen å innføre denne muligheten for politiet.

– Gjeninnføringen av forenklet forelegg gjør det enklere å håndheve brudd, og bidrar forhåpentligvis til at flere holder fartsgrensen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD.

– Trafikksikkerhet til sjøs er like viktig som til lands. Derfor har vi nå jobbet for igjen å innføre forenklet forelegg for brudd på fartsgrenser til sjøs. Det gjør det enklere å håndheve bruddene for politiet, og bidrar forhåpentligvis til at flere holder fartsgrensene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet fremmer i dag flere forslag til endringer i havne- og farvannsloven. Å gjeninnføre forenklet forelegg for brudd på fartsgrenser er ett av disse. I tillegg er det ønskelig å klargjøre hjemmelen for statlig tilsyn med kommunen sin innkreving av farvannsavgift og å gi departementet hjemmel til å gi bestemmelser om vrakfjerning. Det er også forslag om enkelte mindre endringer samt språklige justeringer i noen bestemmelser.