Totale lastemengder økte med fire prosent til i alt 1,5 millioner tonn. Gods med ferje sto i hovedsak for veksten. Med 62.500 TEUs, var containertrafikken omtrent likt som i fjor. Salgsinntektene økte med 0,6 millioner eller 1,2 prosent fra 2019. Samlede driftsinntekter endte på 52,2 millioner, en økning på 4 prosent mot fjorår. Dette bidro til et ordinært resultat på 10,7 millioner, som ble ny resultatrekord for Larvik Havn for perioden.