Støtter regjeringens valg

Regjeringens krav om å bruke hydrogenferjer på sambandet over Vestfjorden fra neste anbudsrunde, er gunstig både for klimaet og for norsk næringsliv. Det sier administrerende direktør Heidi Wolden i ferje- og hurtigbåtrederiet Norled.

Ruta Bodø-Moskenes er Norges lengste ferjesamband. Wolden mener regjeringens satsing på hydrogenferjer på strekningen vil gi Norge et forsprang i utviklingen av en ny og klimavennlig vekstindustri.
– Regjeringens beslutning er ikke bare viktig for klima og miljø. Gjennom hydrogensatsingen bygger Norge også grønne arbeidsplasser og muligheter for en ny eksportindustri, samtidig som utslippene knyttet til nødvendig ferjetransport reduseres, sier Wolden.

Heidi Wolden.

Norled er et av Norges største ferjerederier, og har vært ledende i ny maritim teknologi. Rederiet bygde verdens første batteriferje, og har nå verdens første hydrogenferje under bygging hos Westcon i Ølen.
I arbeidet med å skape en sterk norsk hydrogenklynge, vil satsingen på hydrogenferjer være sentralt, mener Wolden.

– Etterspørsel fra ferjer og hurtigbåt er avgjørende for å skape nødvendig volum for hydrogenproduksjon i Norge. Store norske industriaktører står klare til å investere milliarder i gryteklare prosjekter, men pengene hadde forsvunnet til prosjekter i andre land om Norge ikke hadde grepet muligheten nå, sier Wolden.

Hun mener hydrogen-satsingen over Vestfjorden også vil gi lokal og regional vekst for Lofoten, samtidig som regionens grønne profil vil bli styrket.

– Hydrogen-drevne ferjer på Vestfjorden vil bli lagt merke til over hele verden. Gjennom tilgang på flytende hydrogen vil øvrig industri i området få en eventyrlig mulighet til å ta en global lederposisjon innen utvikling og bruk av hydrogenteknologi, sier Wolden.