Rutekutt for Oslo-ferge

Fra og med i dag, 2. november, vil bare «Pearl Seaways» seile ruten mellom Oslo og København. «Crown Seaways» legges til kai i København frem til midten av februar. Økende smittetall og strengere reiserestriksjoner har ført til færre passasjerer, og rederiet ser seg derfor nødt til å redusere tilbudet. Rutekuttet fører også til at 20 ansatte må gå.

– Med den forverrede situasjonen er det ganske enkelt for få passasjerer om bord til å opprettholde en full seilingsplan, og derfor er vi dessverre tvunget til å redusere tjenesten til ett skip fram til midten av februar, sier Kasper Moos, visepresident og sjef for DFDS sin passasjervirksomhet.

– Dette betyr at det fra 2. november i prinsippet vil være avganger annenhver dag fra hver havn i stedet for hver dag. Vi vil nå informere kundene om dette via e-post, sosiale medier og DFDS sitt nettsted, sier Moos.

Ved å legge «Crown Seaways» i opplag i København vil dette også dessverre få konsekvenser for antall ansatte om bord.

– Det betyr at vi må si farvel til 20 servitører som jobber ombord på dette skipet. Det er veldig uheldig, ettersom de alle er kolleger som har jobbet hardt for å sikre fortsatt drift, sier Anne-Christine Ahrenkiel, DFDS sin Chief People Officer.

– De andre besetningsmedlemmene i tjenestefunksjoner om bord er dekket av en avtale om kortere svinger og en lønnsreduksjon med fagforeningen Metal Maritime, og skipets tekniske driftsmannskap kan bruke akkumulert overtid eller overføres til andre skip. Dette betyr at vi vinner tid til begynnelsen av det nye året og så langt kan beholde de fleste av våre meget erfarne medarbeidere, slik at vi raskt kan starte ruten på nytt hvis COVID-19-situasjonen forbedres i løpet av få måneder, sier Anne-Christine Ahrenkiel.