Evaluerer koronahåndteringen

Kystverket skal evaluere hvordan de har håndtert koronasituasjonen innenfor sine ansvarsområder. I den forbindelse ønsker de å få brukernes tilbakemelding gjennom en brukerundersøkelse.

Undersøkelsen omhandler fem tema, der respondentene kan komme med kommentarer under hver del. Kystverket ønsker tilbakemelding fra relevante brukere av etatens tjenester, samarbeidspartnere og andre interessenter.

Svarfristen er 4. november og du kommer til undersøkelsen ved å trykke her