Digital sjøkartkonferanse

Tirsdag og onsdag denne uka arrangerer Statens kartverk sin Sjøkartkonferanse. Årets konferanse blir arrangert som tre digitale sesjoner. Temaene er sikre og effektive havner, sjøkart for mindre fartøy og sjøkart for fritidsbåter.


På grunn av Covid-19 vil konferansen gjennomføres digitalt som en serie med sesjoner på 60 til 90 minutter og første tema ut er sikre og effektive havner, tirsdag klokken 10.

Havnene er en hjørnestein i Norges infrastruktur, og ivaretar den viktige overgangen mellom sjø og land. Sikre og effektive havner bidrar til å styrke konkurranseevnen til sjøbaserte transportløsninger. For å være i stand til å flytte mer gods fra vei til sjø må vi utnytte potensialet som ligger i skipsfarten, og styrke samspillet mellom land og sjø. På Sjøkartkonferansen vil vi ta for oss arbeid og tiltak som pågår for å standardisere og fremskaffe bedre data som skal bidra til å skape sikrere og mer effektive havner.

I denne delen skal man høre fra blant annet:

 • Eirik Aadland, leder salg og marked i Grieg Connect
 • Evy Bjørnsen, overingeniør, og Hege Berg Thurmann, seksjonsleder forvaltning, Oslo Havn
 • Lars Fredrik Gyland, fylkeskartsjef Agder, Kartverket
 • Odd Sveinung Hareide, nautisk rådgiver FoU, Kystverket Lostjenesten
 • Modstein Hansen, statslos i Kystverket
 • Walter Ahlgreen, havnekaptein, Grenland Havn

Onsdag er det sjøkart for mindre fartøyer som er i fokus . Sjøkartene er  stadig i endring. Nye grunner oppdages og merkingen langs kysten endres. Fiskeoppdrett etableres og nye broer og luftspenn bygges. Et oppdatert sjøkart legger grunnlaget for å gjennomføre en sikker og effektiv seilas.

De offisielle sjøkartene oppdateres jevnlig, og brukeren plikter å følge strenge regimer for å være à jour. Men tilfredsstiller sjøkart og sjøkartdataene brukernes behov? Er sjøkartprodukt og kravene tilpasset mindre fartøy, og hvilke alternativer finnes eventuelt for disse?

På Sjøkartkonferansen tar man for seg denne utfordringen, og vil debattere muligheter og begrensninger.

I denne delen skal man høre fra blant annet:

 • Gudmund Jønsson, avdelingsdirektør for sjøkartmyndighetsavdelingen i Kartverket
 • Signe Meling, senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet
 • Pål K. Hansen, Vice President R/D, og Martin Ekholm, Vice President Sales, Telko AS
 • Kjell Ingebritsen, leder i Fiskarlaget
 • Haavard Holm, daglig leder i Sailorsmate

Onsdag kveld er fokuset på fritidsbåter. Kartverket ønsker å rette ekstra oppmerksomhet rundt bruk av sjøkart i fritidsbåt. Mange fritidsbåtbrukere er usikre på hvordan de skal bruke sjøkartet. Sjøkartet er ikke bare et viktig virkemiddel for å unngå grunnstøting, men et glimrende hjelpemiddel for å tilegne seg lokalkunnskap om områdene du planlegger å ferdes i.

Temaer vil være bruk og valg av kartplotter og sjøkart, nyttige nautiske produkter og tjenester m.m.

I denne delen skal man høre fra blant annet:

 • Gudmund Jønsson, avdelingsdirektør for sjøkartmyndighetsavdelingen i Kartverket
 • Magnus Sunnarvik-Ween, salgssjef i CT Marine Elektronikk
 • Matt Skuse, direktør for Akademiet i Redningsselskapet
 • Trond Glesaaen, Norges Padleforbund

Kartverket ønsker å skape en digital møteplass for brukere og leverandører av nautiske produkter, maritime interesseorganisasjoner, undervisningsmiljø og offentlige aktører. Sjøkartkonferansen skal i så måte bidra til en mer effektiv og sikker seilas i norske farvann.